Pages

APIUM : LATAR BELAKANG

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM) sepertimana yang ada pada hari ini merupakan gabungan antara Jabatan Pengajian Islam dan Akademi Islam. Sebelum ini kedua-dua institusi tersebut merupakan institusi-institusi tersendiri dalam Universiti Malaya.

Jabatan Pengajian Islam ditubuhkan pada tahun 1959 hasil daripada hubungan formal antara Kolej Islam Malaya pada waktu itu dan Universiti Malaya. Sejak dari itu Majlis Kolej Islam berfungsi sebagai penguasa eksekutif kepada jabatan berkenaan manakala Senat Universiti Malaya pula mengawasi segala hal yang berhubungkait dengan akademik. 

Apabila Majlis Kolej Islam Malaya dibubarkan pada tahun 1970, Jabatan Pengajian Islam telah diletakkan di bawah bidangkuasa Majlis dan Senat Universiti Malaya. 

Selama tempoh tersebut sehingga ia bergabung dengan Akademi Pengajian Islam pada bulan Januari  1996, jabatan ini merupakan sebuah jabatan di bawah Fakulti Sastera Universiti Malaya.

Akademi Islam pula ditubuhkan pada tahun 1981 hasil pengambil alihan Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan  (YPTIK) yang telah ditubuhkan pada tahun 1965. Ia mengandungi dua buah fakulti iaitu Fakulti Syariah dan Fakulti Usuluddin, satu program ijazah iaitu program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dan satu program matrikulasi iaitu Pra Akademi Islam.  

Read Users' Comments (0)

0 Response to "APIUM : LATAR BELAKANG"

Post a Comment